Naar aanleiding van vragen omtrent de te betalen Agency Fee hebben wij besloten om deze ook op onze website te plaatsen.
Wij, als TDI - Agency Holland, willen altijd zo transparant mogelijk voor- en met onze opdrachtgevers samenwerken.
Vertegenwoordiging van Buitenlandse Auteurs op royalty basis

Bestemd voor theatergezelschappen en vrije theaterproducenten.

1.A. Bij afname van een incidentele productie verdeeld over één á twee theaterseizoenen:
Bedraagt de bemiddeling- (sub) agente fee 1,3 % bovenop de verplichte royalty welke afgedragen moet worden aan de oorspronkelijke buitenlandse auteur.

1.B Bij afname van één producties per theaterseizoen door één theaterproducer: Bedraagt de bemiddeling- (sub) agente fee 1 % bovenop de verplichte royalty welke afgedragen moet worden aan de oorspronkelijke buitenlandse auteur.

1.C. Bij afname van twee producties per theaterseizoen door één theaterproducer:
Bedraagt de  bemiddelings- (sub) agente fee 0,90% bovenop de verplichte royalty welke afgedragen moet worden aan de oorspronkelijke buitenlandse auteur.
Vertegenwoordiging van buitenlandse auteurs op basis van uren;

1.D. Hiervoor wordt in rekening gebracht € 75,00 per uur, € 0,30 kilometer vergoeding en € 35,-- kantoorkosten per maand. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.
Deze kosten worden maandelijks gefactureerd zolang de productie wordt opgevoerd. Meteen verplichte minimale urengarantie van 15 uur per maand.
Maandelijks zal aan de opdrachtgever / producent een totaaloverzicht worden aangeboden waar alle gespecificeerde uren in omschreven staan. Factuur zal altijd binnen maximaal 30 dagen betaald moeten zijn.
Vertegenwoordiging van  auteurs welke Nationaal & International exclusief door ons worden vertegenwoordigd;
Bestemd voor schrijvers van Theater/Film en Televisiescripts.

2.A Theater Binnenland en Buitenland* (Europa)
Voor producties die alleen in een Europees Theater of door een Europese Producer worden uitgebracht.
De Agente fee bedraagt 12,5% van het bruto honorarium welke aan de oorspronkelijke auteur zal worden betaald.

2.B Theater Buitenland.* (Niet Europese Landen)
Voor producties die worden opgevoerd in een niet Europees land.
De Agente fee bedraagt 15% van het bruto honorarium welke aan de oorspronkelijke auteur zal worden betaald.

2.C Televisie/Film Binnenland.
Voor productie die alleen in distributie worden gebracht en of worden uitgezonden in Nederland en België.
De fee bedraagt 10% van het bruto honorarium welke aan de oorspronkelijke auteur zal worden betaald.

2.D Televisie/Film Buitenland.*
Voor producties die wereldwijd in distributie worden gebracht en of worden uitgezonden, exclusief Nederland en België, en in de niet Nederlandse taal.
De fee bedraagt 15% van het bruto honorarium welke aan de oorspronkelijke auteur zal worden betaald.
Een nieuwe cliënt krijgt een contract voor een (minimale) periode van eerst 24 maanden.
Daarna zal jaarlijks het contract met 12 maanden worden verlengd. Niet verlengen van een samenwerkingsovereenkomst moet uiterlijk twee maanden voor de verlengingsdatum per
e-mail kenbaar worden gemaakt. Na de eerste 24 maanden is ook een tussentijdse beëindiging mogelijk met een opzegtermijn van 1 maand.
Allen lopende contracten worden door ons nog afgehandeld met inhouding van de afgesproken Agente Fee.

 

*Voor vertegenwoordiging van de auteurs welke exclusief door ons worden vertegenwoordigd werken wij in het buitenland samen met gerenommeerde agenten.
Bovenstaande royalty’s gelden met ingang van het seizoen 2014/2015
Alle prijzen zijn vermeld exclusief B.T.W.