Amateurtheater

Een aantal toneelstukken geschreven door onze schrijvers die wij exclusief als agent in Europa of wereldwijd vertegenwoordigen zijn ook voor het amateurtheater beschikbaar.

In het geval een theaterproducent voor Nederland en België nog een contract heeft lopen voor opvoeringen in het professionele theater, zijn de rechten voor deze titel nog niet beschikbaar voor het amateurtheater.

Wilt u weten of een titel al beschikbaar is voor het amateurtheater stuur een e-mail naar tdi.agency@planet.nl.

 

Opvoeringen uitsluitend in België
Voor opvoeringen in België kunt u zich wenden tot:
Toneelfonds J.Janssens B.V.B.A
Te Boelaerlei 107
2140 Borgerhout Antwerpen
rechten@toneelfonds.be
website: www.toneelfonds.be

 

CONDITIES OPVOERINGSRECHT

Zichtexemplaar
Als  zichtexemplaar kan één maal een tekstboekje worden aangekocht.

Opvoeringsrecht
Het opvoeringsrecht wordt alleen verkregen:
- na aankoop van minimaal VIJF tekstboekje
- of het aantal tekstboekjes corresponderend met het aantal acteurs inclusief regisseur meer dan vijf
- en na betaling van de verschuldigde opvoeringsrechten.

Het zichtexemplaar wordt op het totale aankoopbedrag van het aantal aangekochte tekstboekjes in mindering worden gebracht en verrekend.

De portokosten zijn voor rekening van de aanvrager/ het gezelschap.

Bij aankoop van het verplichte aantal tekstboekjes zal door het auteursrechtenbureau TDI Agency Holland een formulier (aanvraag tot opvoering) aan het gezelschap worden gemaild.
Op dit formulier moet men o.a. de plaats(en) en datum(s) van de opvoering(en) invullen.
Dit formulier moet uiterlijk vijf weken vóór de eerste opvoering bij TDI Agency Holland binnen zijn.
Gaat een gezelschap extra opvoeringen of later een heropvoering doen dan moet het gezelschap het TDI Agency Holland, eveneens binnen vijf weken voor de eerste extra of eerste heropvoering, hiervan in kennis stellen.

Betalingen Auteursrechten
Bij het sluiten van een officieel opvoeringscontract zullen de auteursrechten betaald moeten worden binnen vier weken voor de eerste opvoering(en), extra opvoering of eerste heropvoering(en)

Alle verschuldigde bedragen zullen door middel van een toegezonden factuur betaald moeten worden aan het auteursrechtenbureau:
TDI Agency Holland.
Kinderdijkstraat 8
1079 GH Amsterdam
e-mail: tdi.agency@planet.nl

Auteurswet
Het is volgens de Auteurswet strafbaar als men gebruik maakt van gekregen, gehuurde, geleende of gekopieerde tekstboekjes. Wanneer men niet voldoet aan de hier opgesomde voorwaarden worden de geldende opvoeringsrechten met 100% verhoogd.

Denk erom dat de opvoeringsrechten het loon van de auteur is !
 

Logo van TDI Agency