Agency Fee

TDI Agency Holland wil altijd zo transparant mogelijk met onze internationale agenten en producers samenwerken. Alle genoemde percentages komen bovenop de verplichte royalty's die afgedragen moeten worden aan de oorspronkelijke auteur.

Bestemd voor theatergezelschappen en vrije theaterproducenten.

1.A.     

Bij afname van een incidentele productie verdeeld over één á twee theaterseizoenen bedraagt de bemiddelings (sub) agency fee 1,3%.

1.B.     

Bij afname van één / twee producties per theaterseizoen door één theaterproducer bedraagt de bemiddelings (sub) agency fee 1%.

Vertegenwoordiging van buitenlandse auteurs op basis van uren;

1.C.     

Hiervoor wordt in rekening gebracht € 75,00 per uur, € 0,30 kilometer vergoeding (indien van toepassing) en € 35,-- kantoorkosten per maand. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. Deze kosten worden maandelijks gefactureerd zolang de productie wordt opgevoerd. Met een verplichte minimale urengarantie van 15 uur per maand. Maandelijks zal aan de opdrachtgever / producent een totaaloverzicht worden aangeboden waar alle gespecificeerde uren in omschreven staan. Factuur zal altijd binnen maximaal 30 dagen betaald moeten zijn.

 

Vertegenwoordiging van auteurs die nationaal & international exclusief door ons worden vertegenwoordigd.

Bestemd voor schrijvers van theater- / film- en televisiescripts.

2.A.     

Theater binnen- en buitenland* (Europa)
Voor producties die alleen in een Europees theater of door een Europese producer worden uitgebracht, bedraagt de agency fee 12,5% van het bruto honorarium dat aan de oorspronkelijke auteur zal worden betaald.

2.B.     

Theater buitenland.* (Niet Europese landen)
Voor producties die worden opgevoerd in een niet Europees land bedraagt de agency fee 15% van het bruto honorarium dat aan de oorspronkelijke auteur zal worden betaald. 

2.C.     

Televisie / film binnenland.
Voor producties die alleen in distributie worden gebracht en / of worden uitgezonden in Nederland en België, bedraagt de agency fee 15% van het bruto honorarium dat aan de oorspronkelijke auteur zal worden betaald.

2.D.     

Televisie / film buitenland.*
Voor producties die wereldwijd in distributie worden gebracht en / of worden uitgezonden, exclusief Nederland en België, en in de niet Nederlandse taal, bedraagt de agency fee 17,5% van het bruto honorarium dat aan de oorspronkelijke auteur zal worden betaald.


Een nieuwe cliënt krijgt eerst een contract voor een (minimale) periode van 24 maanden. Daarna zal jaarlijks het contract met 12 maanden worden verlengd. Niet verlengen van een samenwerkingsovereenkomst moet uiterlijk twee maanden voor de verlengingsdatum per e-mail kenbaar worden gemaakt. Na de eerste 24 maanden is ook een tussentijdse beëindiging mogelijk met een opzegtermijn van één maand. Alle dan nog lopende contracten worden door TDI Agency Holland afgehandeld met inhouding van de afgesproken agency fee.

*Voor vertegenwoordiging van de auteurs die exclusief door ons worden vertegenwoordigd werken wij samen met gerenommeerde buitenlandse agenten.

Bovenstaande royalty’s gelden met ingang van het seizoen 2020/2021

Alle prijzen en de genoemde agency fee zijn vermeld exclusief B.T.W.

 

Logo van TDI Agency